Vzdrževalna organizacija 145

Kontakt

Lipican Aer d.o.o.

Sečovlje 19

SI-6333 Sečovlje
SLOVENIA

Tel.: +386 (0)5 672 25 45
Fax: +386 (0)5 672 25 44

Bazno vzdrževanje

Pridobljene izkušnje v letih delovanja nam omogočajo, da lahko zadostimo splošnim in ade-hoc rešitvam s področja vzdrževanja zrakoplvov. 

 

Naslednja tabela prikazuje bazno vzdrževanje zrakoplovov.

Bazno vzdrževanje (tip zrakoplova)

Cessna  C172
Piper PA28 series
Piper PA 34 series