Vodenje stalne plovnosti

Kontakt

Lipican Aer d.o.o.

Sečovlje 19
SI-6333 Sečovlje
SLOVENIA

Tel.:  +386 (0)5 672 25 45
Fax:: +386 (0)5 672 25 44
Email: info@lipicanaer.com

Vodenje stalne plovnosti

Smo potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti s strani Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) v skladu z Delom-M, poddel G zahtev.

Trenutno imamo dovoljenje za letala SAAB340, PA34, PA28, C172, DA20, R22 in imamo znanje za številne druge  tipe letal ter ponujamo celotno paleto storitev za zasebne in gospodarske subjekte. Te storitve vključujejo

  •  Vodenje stalne plovnosti zrakoplova
  •  Potrdilo o pregledu plovnosti (ARC) izdaja in podaljšanje
  •  izdelava vzdrževalnega programa za zrakoplov
  •  Vodenje tehnične dokumentacije
  •  Preverjanje  direktiv o plovnosti (AD) in servisnih obvestl (SB)
  •  Ocenjevanje škode letal in preprečevanje nesreč
  •  Spremljanje zanesljivosti
  •  Izdelava delovnih paketov vzdrževanja
  •  Revizije izvajalcev vzdrževanja

Prenos