Vzdrževalna organizacija 145

Kontakt

Lipican Aer d.o.o.

Sečovlje 19

SI-6333 Sečovlje
SLOVENIA

Tel.: +386 (0)5 672 25 45
Fax: +386 (0)5 672 25 44

Vzdrževalna organizacija 145

Je v osnovi vzpostavljena kot suport lasni floti Lipican Aer, s pridobljenim znanjem pa lahko zagotavlja storitve tudi za druge operaterje oz. lastnike letal, vključujoč

  • Osnovno vzdrževanje SAAB340 in ostalih zrakoplovov kategorije splošnega letalstva
  • Linijsko vzdrževanje in ad-hoc vzdrževanje na kraju samem


Osnovno vzdrževanje za letala splošne kategorije poteka v hangarju na letališču Portorož v Sečovljah. Linijsko vzdrževanje pa je možno na Letališču Ljubljana

Fleksibilen sistem omogoča hitro in učinkovito vzpostavitev novih enot za linijsko vzdrževanje, ki so prilagojeni potrebam strank.

 

 

Prenos