Kontakt

Lipican AER d.o.o.

Sečovlje 19
SI-6333 Sečovlje
SLOVENIA

Tel.:  +386 (0)5 672 25 45
Email: info@lipicanaer.com

 

Razpis L410 UVP-E

LIPICAN AER, d.o.o.

Razpisuje več delovnih mest (m/ž) za Kapetan, Kopilot letala LET410 UVP-E in Inštruktor letenja

Delovno mesto je na osnovi samozaposlitve (s.p. ali d.o.o.)
Šolanje za tip LET410 UVP-E in inštruktorja letenja je strošek kandidata

Razpisni pogoji – Vodja letala (Kapetan) so:

- Licenca prometnega pilota letala (ATPL (A))
- Min. 800h letenja na letalih z dvema pilotoma
- Veljavno zdravniško spričevalo EASA 1. Razreda
- Znanje angleškega jezika (min. ICAO Level 4)
- Imetnik pooblastila – Inštruktor letenja (FI(A)) ali pripravljenost na šolanje za  inštrukrorja (FI(A))

Razpisni pogoji Kopilot so:

- Licenca poklicnega pilota letala (CPL (A))
- Rating za večmotorni instrumentalno letenje (IRME)
- Veljavno zdravniško spričevalo EASA 1. Razreda
- Znanje anglrškega jezika (min. ICAO Level 4)
- Imetnik pooblastila – Inštruktor letenja (FI(A)) ali pripravljenost na šolanje za    inštrukrorja (FI(A))

 

Končne odločitve o zaposlovanju sprejema vodstvo podjetja.

Razpis je odprt od 05.10.2017 do 20.10.2017

Izbira kandidatov bo od 21. do 28.10.2017

 

Svoje življenjepise, dokazila in prošnje pošljite na elektronski naslov info@lipicanaer.com (razpis LET410 UVP-e) ali na naslov:

 

Lipican Aer, d.o.o.                                                                                                             

Sečovlje 19                                                                                                                         

6333 Sečovlje