Šolanje

Kontakt

Lipican Aer d.o.o.

Sečovlje 19
SI-6333 Sečovlje
SLOVENIA

Tel.: +386 (0)5 672 25 45
Fax: +386 (0)5 672 25 44
Email: info@lipicanaer.com

Modularni tečaj IR/ME

Kandidati za modularni  rating IRME  (FCL.610):

  • So imetniki najmanj licence PPL za ustrezno kategorijo zrakoplovov
  • opravljeno teorijo za IR ali ATPL(A)
  • privilegije za nočno letenje v skladu s FCL.810
  • so opravili najmanj 50 ur preletov kot PIC na letalih, helikopterjih ali zračnih ladjah, od tega najmanj deset ur v ustrezni kategoriji zrakoplovov.

Kandidat, ki se želi udeležiti tečaja za pridobitev ratinga IR(A) za večmotorna letala in nima ratinga za tip ali razred večmotornih letal, pred začetkom tečaja usposabljanja za letenje za pridobitev ratinga IR(A) opravi usposabljanje za večmotorna letala v skladu s poddelom H.

Cilj modularnega tečaja za letenje za rating IR(A) je usposobiti pilote do ravni strokovnosti, ki se zahteva za upravljanje letal v skladu s pravili IFR in v razmerah IMC.

Tečaj za rating IR(A) za večmotorna letala obsega najmanj 55 ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega lahko največ 40 ur na simulatorju ali napravi FNPT II.. Najmanj 15 ur preostalega usposabljanja za instrumentalno letenje poteka na večmotornih letalih.

Tečaj sestavljata dva modula, ki ju kandidat lahko opravlja ločeno ali skupaj:

  • Modul osnovnega instrumentalnega letenja obsega deset ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega je lahko največ pet ur instrumentalnega letenja na napravah FNPT II ali na simulatorju. Po opravljenem modulu osnovnega instrumentalnega letenja se kandidatu izda potrdilo o opravljenem tečaju.
  • Modul proceduralnega instrumentalnega letenja zajema preostanek učnega programa za rating IR(H),  45 ur z inštruktorjem na večmotornem letalu ter teoretično šolanje za rating IR(A).

Teoretični del  vsebuje naslednje predmete: letalsko pravo,  splošno poznavanje zrakoplovov,  inštrumenti,  načrtovanje letenja in spremljanje,  človeško delovanje,  meteorologija,  radijska navigacija,  IFR sporazumevanje.


Imetnik ratinga IR(A) za enomotorna letala, ki ima tudi rating za tip ali razred večmotornih letal in želi prvič pridobiti rating IR(A) za večmotorna letala, opravi usposabljanje v organizaciji ATO, ki obsega najmanj 5 ur usposabljanja za instrumentalno letenje na večmotornih letalih, od tega lahko 3 ure potekajo na simulatorju ali napravi FNPT II.