Šolanje

Kontakt

Lipican Aer d.o.o.

Sečovlje 19
SI-6333 Sečovlje
SLOVENIA

Tel.: +386 (0)5 672 25 45
Fax: +386 (0)5 672 25 44
Email: info@lipicanaer.com

Modularni tečaj IR/SE

Kandidati za modularni  rating IRSE  (FCL.610):

  • So imetniki najmanj licence PPL za ustrezno kategorijo zrakoplovov
  • opravljeno teorijo za IR ali ATPL(A)
  • privilegije za nočno letenje v skladu s FCL.810
  • so opravili najmanj 50 ur preletov kot PIC na letalih, helikopterjih ali zračnih ladjah, od tega najmanj deset ur v ustrezni kategoriji zrakoplovov.

Cilj modularnega tečaja za letenje za rating IR(A) je usposobiti pilote do ravni strokovnosti, ki se zahteva za upravljanje letal v skladu s pravili IFR in v razmerah IMC.

Tečaj za rating IR(A) za enomotorna letala obsega najmanj 50 ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega  največ 35 ur na simulatorju ali napravi FNPT II.

Tečaj sestavljata dva modula, ki ju kandidat lahko opravlja ločeno ali skupaj:

  • Modul osnovnega instrumentalnega letenja obsega deset ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega je lahko največ pet ur instrumentalnega letenja na napravah FNPT II ali na simulatorju. Po opravljenem modulu osnovnega instrumentalnega letenja se kandidatu izda potrdilo o opravljenem tečaju.
  • Modul proceduralnega instrumentalnega letenja zajema preostanek učnega programa za rating IR(A), 40 ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem na enomotornem letalu ali 45 ur z inštruktorjem na večmotornem letalu ter teoretično šolanje za rating IR(A).

Teoretični del  vsebuje naslednje predmete: letalsko pravo,  splošno poznavanje zrakoplovov,  inštrumenti,  načrtovanje letenja in spremljanje,  človeško delovanje,  meteorologija,  radijska navigacija,  IFR sporazumevanje.