Šolanje

Kontakt

Lipican Aer d.o.o.

Sečovlje 19
SI-6333 Sečovlje
SLOVENIA

Tel.: +386 (0)5 672 25 45
Fax: +386 (0)5 672 25 44
Email: info@lipicanaer.com

Rating za nočno letenje - NVFR

Tečaj za rating za nočno letenje NVFR obsega (FCL.810):

  • teoretični pouk 3 ur;
  • najmanj 5 ur letenja z ustrezno kategorijo zrakoplovov ponoči, z vključno najmanj tremi urami letenja z inštruktorjem, ki vključuje najmanj eno uro navigacijskih preletov z najmanj enim preletom z inštruktorjem, dolgim najmanj 50 km (27 NM), ter petimi samostojnimi vzleti in petimi samostojnimi pristanki.