Šolanje

Kontakt

Lipican Aer d.o.o.

Sečovlje 19
SI-6333 Sečovlje
SLOVENIA

Tel.: +386 (0)5 672 25 45
Fax: +386 (0)5 672 25 44
Email: info@lipicanaer.com

Modularni tečaj PPL(A)

Namen tečaja za športnega pilota letala - PPL(A) je, da kandidat pridobi primerne teoretične osnove in praktična znanja za pridobitev licence PPL(A)

Pred prvim samostojnim letom je lahko star star najmanj: 16 let  (FCL.020) in je imetnik veljavnega zdravniško spričevala najmanj 2 razreda (MED.A.030)

Kandidat za pridobitev licence PPL(A) mora imeti najmanj 17 let. (FCL.200);

Teorija obsega 100 ur  iz naslednjih predmetov razdeljenih v dve skupine (FCL.215):

  • splošni predmeti; letalsko pravo,  človeško delovanje,  meteorologija in  komuniciranje;
  • posebni predmeti, ki se nanašajo na različne kategorije zrakoplovov:  načela letenja,  operativni postopki,  zmogljivost med letom in načrtovanje leta,  splošno znanje o zrakoplovih in  navigacija.

Kandidati za licenco PPL(A) opravijo najmanj 45 ur usposabljanja za letenje na letalih (FCL.210.A), vključno z najmanj:

  • 25 urami letenja z inštruktorjem in
  • 10 urami samostojnega letenja pod nadzorom, vključno z najmanj 5 urami samostojnih preletov z najmanj enim preletom, dolgim najmanj 270 km (150 NM), med katerim naredijo postanek na dveh letališčih, ki nista vzletno letališče.