Šolanje

Kontakt

Lipican Aer d.o.o.

Sečovlje 19
SI-6333 Sečovlje
SLOVENIA

Tel.: +386 (0)5 672 25 45
Fax: +386 (0)5 672 25 44
Email: info@lipicanaer.com

Modularni tečaj PPL(A)

Namen tečaja za športnega pilota letala - PPL(A) je, da kandidat pridobi primerne teoretične osnove in praktična znanja za pridobitev licence PPL(A)

Pred prvim samostojnim letom je lahko star star najmanj: 16 let  (FCL.020) in je imetnik veljavnega zdravniško spričevala najmanj 2 razreda (MED.A.030)

Kandidat za pridobitev licence PPL(A) mora imeti najmanj 17 let. (FCL.200);

Teorija obsega 100 ur  iz naslednjih predmetov razdeljenih v dve skupine (FCL.215):

 • splošni predmeti; letalsko pravo,  človeško delovanje,  meteorologija in  komuniciranje;
 • posebni predmeti, ki se nanašajo na različne kategorije zrakoplovov:  načela letenja,  operativni postopki,  zmogljivost med letom in načrtovanje leta,  splošno znanje o zrakoplovih in  navigacija.

Kandidati za licenco PPL(A) opravijo najmanj 45 ur usposabljanja za letenje na letalih (FCL.210.A), vključno z najmanj:

 • 25 urami letenja z inštruktorjem in
 • 10 urami samostojnega letenja pod nadzorom, vključno z najmanj 5 urami samostojnih preletov z najmanj enim preletom, dolgim najmanj 270 km (150 NM), med katerim naredijo postanek na dveh letališčih, ki nista vzletno letališče.

 

 

Modularni tečaj MEP(LAND)

Teoretično znanje in usposabljanje za letenje za izdajo ratingov za razred večmotorno letalo z batnimi motorji MEP(LAND) vsebuje (po FCL.725.A):

 • Teoretično usposabljanje za rating za večmotorna letala z enim pilotom vključuje najmanj sedem ur usposabljanja o operacijah na večmotornih letalih.
 • Usposabljanje v letenju za rating za razred ali tip večmotornih letal z enim pilotom vključuje najmanj dve uri in 30 minut letenja z inštruktorjem v običajnih razmerah operacij na večmotornem letalu in najmanj tri ure in 30 minut letenja z inštruktorjem za poučevanje postopkov pri okvari motorja in tehnike nesimetričnega leta.

Rating za nočno letenje - NVFR

Tečaj za rating za nočno letenje NVFR obsega (FCL.810):

 • teoretični pouk 3 ur;
 • najmanj 5 ur letenja z ustrezno kategorijo zrakoplovov ponoči, z vključno najmanj tremi urami letenja z inštruktorjem, ki vključuje najmanj eno uro navigacijskih preletov z najmanj enim preletom z inštruktorjem, dolgim najmanj 50 km (27 NM), ter petimi samostojnimi vzleti in petimi samostojnimi pristanki.

 

Modularni tečaj IR/SE

Kandidati za modularni  rating IRSE  (FCL.610):

 • So imetniki najmanj licence PPL za ustrezno kategorijo zrakoplovov
 • opravljeno teorijo za IR ali ATPL(A)
 • privilegije za nočno letenje v skladu s FCL.810
 • so opravili najmanj 50 ur preletov kot PIC na letalih, helikopterjih ali zračnih ladjah, od tega najmanj deset ur v ustrezni kategoriji zrakoplovov.

Cilj modularnega tečaja za letenje za rating IR(A) je usposobiti pilote do ravni strokovnosti, ki se zahteva za upravljanje letal v skladu s pravili IFR in v razmerah IMC.

Tečaj za rating IR(A) za enomotorna letala obsega najmanj 50 ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega  največ 35 ur na simulatorju ali napravi FNPT II.

Tečaj sestavljata dva modula, ki ju kandidat lahko opravlja ločeno ali skupaj:

 • Modul osnovnega instrumentalnega letenja obsega deset ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega je lahko največ pet ur instrumentalnega letenja na napravah FNPT II ali na simulatorju. Po opravljenem modulu osnovnega instrumentalnega letenja se kandidatu izda potrdilo o opravljenem tečaju.
 • Modul proceduralnega instrumentalnega letenja zajema preostanek učnega programa za rating IR(A), 40 ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem na enomotornem letalu ali 45 ur z inštruktorjem na večmotornem letalu ter teoretično šolanje za rating IR(A).

Teoretični del  vsebuje naslednje predmete: letalsko pravo,  splošno poznavanje zrakoplovov,  inštrumenti,  načrtovanje letenja in spremljanje,  človeško delovanje,  meteorologija,  radijska navigacija,  IFR sporazumevanje.

Modularni tečaj IR/ME

Kandidati za modularni  rating IRME  (FCL.610):

 • So imetniki najmanj licence PPL za ustrezno kategorijo zrakoplovov
 • opravljeno teorijo za IR ali ATPL(A)
 • privilegije za nočno letenje v skladu s FCL.810
 • so opravili najmanj 50 ur preletov kot PIC na letalih, helikopterjih ali zračnih ladjah, od tega najmanj deset ur v ustrezni kategoriji zrakoplovov.

Kandidat, ki se želi udeležiti tečaja za pridobitev ratinga IR(A) za večmotorna letala in nima ratinga za tip ali razred večmotornih letal, pred začetkom tečaja usposabljanja za letenje za pridobitev ratinga IR(A) opravi usposabljanje za večmotorna letala v skladu s poddelom H.

Cilj modularnega tečaja za letenje za rating IR(A) je usposobiti pilote do ravni strokovnosti, ki se zahteva za upravljanje letal v skladu s pravili IFR in v razmerah IMC.

Tečaj za rating IR(A) za večmotorna letala obsega najmanj 55 ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega lahko največ 40 ur na simulatorju ali napravi FNPT II.. Najmanj 15 ur preostalega usposabljanja za instrumentalno letenje poteka na večmotornih letalih.

Tečaj sestavljata dva modula, ki ju kandidat lahko opravlja ločeno ali skupaj:

 • Modul osnovnega instrumentalnega letenja obsega deset ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega je lahko največ pet ur instrumentalnega letenja na napravah FNPT II ali na simulatorju. Po opravljenem modulu osnovnega instrumentalnega letenja se kandidatu izda potrdilo o opravljenem tečaju.
 • Modul proceduralnega instrumentalnega letenja zajema preostanek učnega programa za rating IR(H),  45 ur z inštruktorjem na večmotornem letalu ter teoretično šolanje za rating IR(A).

Teoretični del  vsebuje naslednje predmete: letalsko pravo,  splošno poznavanje zrakoplovov,  inštrumenti,  načrtovanje letenja in spremljanje,  človeško delovanje,  meteorologija,  radijska navigacija,  IFR sporazumevanje.


Imetnik ratinga IR(A) za enomotorna letala, ki ima tudi rating za tip ali razred večmotornih letal in želi prvič pridobiti rating IR(A) za večmotorna letala, opravi usposabljanje v organizaciji ATO, ki obsega najmanj 5 ur usposabljanja za instrumentalno letenje na večmotornih letalih, od tega lahko 3 ure potekajo na simulatorju ali napravi FNPT II.